Wszystko o akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”

O akcji opowiadają Grażyna Orłowska-Sondej („Studio Wschód”, organizatorka akcji) i Artur Sułkowski (student historii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik akcji).